Adres:

w. Stanisławowo 20

05-180 Pomiechówek

tel./fax: 22 785 40 62

 

Dyrektor:

ks. prot. mgr Andrzej Bołbot

tel. kom. 605 696 770

w godz. 9.00-16.00.

  © 2021 Copyright by Prawosławny Dom Opieki Społecznej "Betania" w Stanisławowie

 Created with WebWave CMS

Prawosławny Dom Opieki Społecznej "Betania" 
w Stanisławowie

Organ prowadzący: "Eleos" diecezji warszawsko-bielskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

Prawosławny Dom Opieki Społecznej "Betania" w Stanisławowie powstał w 1991 roku. Prowadzi całodobową opiekę dla starszych ludzi w podeszłym wieku, niepełnosprawnych wyznania prawosławnego i innych wyznań.

 

Nasze cele:

  • zapewnienie mieszkańcom stałej opieki

  • zapewnienie warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, rozwoju osobowości i samodzielności

  • podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności

  • udzielanie pomocy mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych

  • pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby pensjonariuszy

  • ćwiczenia dla pensjonariuszy usprawniających samodzielne funkcjonowanie

  • zajęcia manualne i z zakresu terapii zajęciowej

  • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych oraz kontakcie z otoczeniem

  • wyżywienie w postaci 5 posiłków dziennie, na które składają się 3 posiłki główne, drugie śniadanie oraz podwieczorek; uwzględniamy indywidualne diety i zalecenia żywieniowe określone przez lekarza

 

Mieszkańcy mają nieograniczony dostęp do drobnych przekąsek i napojów przez cały dzień. Wszystkie posiłki przygotowujemy sami, w profesjonalnie urządzonej kuchni z określonymi zasadami HACCP. Menu ustalamy w porozumieniu z mieszkańcami naszego Domu. Posiłki serwujemy w pięknej, dużej jadalni z TV. W razie indywidualnych potrzeb dostarczamy posiłki do pokoi.

 

W Domu Opieki mogą przebywać osoby w pokojach jednoosobowych lub dwuosobowych, każdy z sanitariatem. Dom bez barier. Posiada windę i podjazd. Każdy pensjonariusz lub opiekun może określić czas pobytu: określony lub nieokreślony. Każdy okres pobytu czasowego może zostać powtórzony poprzez zawarcie nowej umowy. Wysokość opłaty uzależnia się od stopnia samodzielności i stanu zdrowia.

Wskrzeszenie Łazarza w Betanii